Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Ресурси Довiдка Оплата
Новини поштою

Додаткові послуги

Тарифи на додаткові послуги телеграфного зв’язку, які діють з 10.07.2014* до 31.10.2015.

Номер
статті
Позиція Види послуг Розмір оплати
(грн., з ПДВ)
для юридичних та фізичних осіб
1 1 Видача відправникові засвідченої копії відправленої за його заявою телеграми 12-60
2 2 Приймання телеграми по телефону (плата справляється додатково понад послівну плату і телеграфний збір) 12-60
3 3 Довідка у довідкових бюро про адресу отримувача, який змінив місце перебування та місце проживання (плата стягується з отримувача) 15-00
Примітка: При наданні по телефону відправнику (або адресату) на його прохання будь-якої довідки про телеграму (про відправника, час вручення телеграми адресату тощо) з нього стягується повна вартість службової телеграми з текстом запиту і телеграми-відповіді в розмірі вартості 15-слівної телеграми та телеграфний збір за них
4 Досилання телеграми на іншу адресу,зазначену адресатом:
4 поштою (рекомендованим порядком) – додатково до вартості конверта 15-00
5 телеграфом – плата стягується за фактичну кількість слів у телеграмі, яка досилається, та за телеграфний збір
5 6 Доставка телеграми, адресованої «до запитання», за місцем проживання адресата або за його заявою на іншу адресу в межах однієї дільниці доставки (за кожну телеграму) 20-40
6 Написання телеграми замість клієнта (за кожне слово):
7 українською або російською мовою 0-36
8 латинськими літерами 0-60
7 9 Реєстрація умовної та скороченої адреси 36-42
8 10 Підготовка вхідної телеграми за умовними або скороченими адресами для доставки (за місяць) 29-40
9 11 Розмова за абонента по абонентському телеграфу понад порозмовну плату оплачується в розмірі 25 відсотків вартості розмови

Тарифи на додаткові послуги телеграфного зв’язку, які діють з 10.07.2014*

10 Приймання вхідного документа установкою АТ/Телекс у пункті колективного користування, повідомлення споживача і вручення документа на підприємстві зв’язку (за аркуш):
12 Формату А4 14-40
13 Формату А5 14-40
11 Середній ремонт телеграфного апарата, який є власністю споживача:
14 типу Т-63 360-00
15 типу Т-100 372-00
16 електронного аппарата 360-00
12 17 Ремонт телеграфного трансмітера Т-63, який є власністю споживача 180-00
18 Ремонт приладу виклику механічних телеграфних апаратів Т-63, Т-100, який є власністю споживача 180-00
19 Ремонт електронного блоку приладу виклику механічних телеграфних апаратівТ-63,Т-100, який є власністю споживача 180-00
20 Ремонт факсимільного апарата договірна ціна
21 Ремонт телеграфних модемів, які є власністю споживачів 288-00
13 Технічне обслуговування для сторонніх організацій (за місяць):
22 факсимільного апарата 276-00
23 кінцевої телеграфної установки 288-00
14 24 Комплексне обслуговування з проведенням поточного ремонту факсимільного апарата (за місяць) 330-00
Примітка: Тарифи, зазначені у ст.11 – 14, розраховані без урахування вартості матеріалів та запасних частин
15 25 Приймання газетних шпальт по фототелеграфу і виготовлення фотокопій з оригінал-макетів газет договірна ціна
16 26 Приймання зображень газетних шпальт з використанням мережі Інтернет та виготовлення фотоформ договірна ціна
17 Послуги служби АТ/Телекс (стягується понад порозмовну плату )
27 За користування: прямий виклик абонента; виклик абонента за скороченим номером; за кожний наступний список при циркулярному виклику і при організації конференц-зв’язку, для кожної кінцевої установки за попередньо встановленим списком і без списку (одноразово) 204-00
28 Надання зв’язку замкнутій групі абонентів(за місяць з кожної абонентської установки) 120-00
29 Будь-яка зміна або доповнення списку 36-00
30 Автоматичне переадресування вхідного повідомлення (за повну або неповну добу) 36-00
31 Плата за надану можливість автоматичного переадресування вхідного повідомлення, виконаного споживачем (за місяць) 72-00
32 Довідка про кількість, тривалість і вартість усіх з’єднань (за місяць)

Примітки:

  1. Вартість розраховано на довідку, що не перевищує 100 з’єднань за місяць.
  2. За кожні наступні 10 з’єднань – 4-80 грн.
  3. Автоматична довідка про тривалість кожного з’єднання надається безкоштовно
72-00
33 Переоформлення договору з ініціативи абонента 36-00
34 Зміна схеми підключення абонента АТ/Телекс на його прохання 96-00
35 Зміна схеми підключення абонента АТ/Телекс з ініціативи товариства безкоштовно
18 Послуги служби «КомТекс»
Фіксована разова оплата
Реєстрація абонента в службі «КомТекс»
36 Отримання персональної електронної поштової скриньки 480-00
37 Отримання номера АТ/Телекс 468-00
38 Отримання кожної додаткової електронної поштової скриньки 108-00
39 Програмний пакет користувача «КомТекс-авто» 540-00
40 Навчання клієнта роботі з пакетом «КомТекс-авто» 732-00
Абонентна плата за користування (за місяць):
41 за кожнy поштову скриньку 216-00
42 за номер мережі АТ/Телекс 192-00
19 Послуги служби «електронна пошта»
43 Електронна пошта служби «КомТекс» за передавання 1 Кбайта інформації 0-12
44 Довідка про кількість, тривалість і вартість усіх з’єднань (за місяць)

Примітки:

  1. Вартість розраховано на довідку, що не перевищує 100 з’єднань за місяць.
  2. За кожні наступні 10 з’єднань – 4,44 грн.
96-00

* Мінімальний строк дії тарифів до 31.08.2014. Після закінчення мінімального строку дії тарифів ПАТ «Укртелеком» має право змінити тарифи у порядку, передбаченому чинним законодавством України.


Вінницька філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Вінниця-050, 21050, вул. Соборна, 8

Зворотний зв'язок